Flow Structure Identification over a Notchback Vehicle
Paper i proceeding, 2016

Författare

Sabine Bonitz

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system

Lars Larsson

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Marin teknik

Lennart Löfdahl

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system

Broniewicz Alexander

International Conference on Vehicle Aerodynamics

Ämneskategorier

Maskinteknik

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik

Styrkeområden

Transport

Energi

Mer information

Skapat

2017-12-20