Jäst skogsavfall blir nylon
Artikel i övriga tidskrifter, 2017

Författare

Lisbeth Olsson

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Christel Cederberg

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift

15-16

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemi

Miljöbioteknik