Jäst skogsavfall blir nylon
Artikel i övrig tidskrift, 2017

Författare

Lisbeth Olsson

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Christel Cederberg

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift

Nr 4 Juni 2017 15-16

Förädling av inhemska förnybara råvaror till värdefulla bulk- och finkemikalier för en biobaserad samhällsekonomi: teknikutveckling, systemintegration och miljöeffekter (BioBuF)

Formas (213-2013-78), 2013-06-17 -- 2018-12-31.

Västra Götalandsregionen (RUN612-0806-13), 2013-11-01 -- 2018-10-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemi

Miljöbioteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-07-12