Development of 60 GHz front end circuits for high data rate communication systems at Chalmers University
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Herbert Zirath

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Mattias Ferndahl

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Rumen Kozhuharov

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Sten Gunnarsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Camilla Kärnfelt

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Arne Alping

Toru Masuda

Chung-kuo Kung Cheng Hsueh Kan/Journal of the Chinese Institute of Engineers

0253-3839 (ISSN)

Vol. 29 7 1173-1183

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07