Phytate content is reduced and betaglucanase activity suppressed in malted barley steeped with lactic acid at high temperature
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Ann-Katrin Haraldsson

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Lena Rimsten

Marie Alminger

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Roger Andersson

Per Åman

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Journal of the Science of Food and Agriculture

Vol. 84 653-662

Ämneskategorier

Livsmedelsvetenskap

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07