Process modeling of composites using two-phase porous media theory
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Ragnar Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Materialteknik

Staffan Toll

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mikromekanik

Eur. J. Mech. A/Solids

Vol. 23 15-36

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07