Reducing Sidelobes from Blocking Struts by Metamaterials Cloaking and Shape Optimization
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Antennsystem

Ulf Carlberg

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Antennsystem

Thomas Rylander

Chalmers, Tillämpad mekanik

Zvonimir Sipus

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Antennsystem

29th ESA Antenna Workshop on multiple beam and reconfigurable antennas, 18-20 April 2007

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13