Reducing Sidelobes from Blocking Struts by Metamaterials Cloaking and Shape Optimization
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Ulf Carlberg

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Thomas Rylander

Chalmers, Tillämpad mekanik

Zvonimir Sipus

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

29th ESA Antenna Workshop on multiple beam and reconfigurable antennas, 18-20 April 2007

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13