Interface modelling microsystem interconnections using micropolar theory and discontinuous approximation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Yan Zhang

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Ragnar Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Jing-yu Fan

Johan Liu

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Computers & Structures

Vol. 85 19-20 1500-1513

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-07