Nanoscale structuring to improve laser performance
Paper i proceeding, 2017

Författare

Åsa Haglund

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Seyed Ehsan Hashemi

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Filip Hjort

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Michael Alexander Bergmann

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Martin Stattin

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

David Adolph

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Tommy Ive

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Jörgen Bengtsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Johan Gustavsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Proceedings of the Stanford Chalmers Workshop on Advancing Materials Innovatively

Vol. 2017

Stanford Chalmers Workshop on Advancing Materials Innovatively
Gothenburg, Sweden,

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Nanovetenskap och nanoteknik

Energi

Materialvetenskap

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Nanoteknik

Annan elektroteknik och elektronik

Infrastruktur

Chalmers materialanalyslaboratorium

Nanotekniklaboratoriet

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-21