Scaffolding strategies in a rubric-based intervention to promote engineering students’ ability to address wicked problems
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2017

Författare

Johanna Lönngren

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)

Tom Adawi

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)

Magdalena Svanström

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

European Journal of Engineering Education

0304-3797 (ISSN) 1469-5898 (eISSN)

Vol. Published online Nov 16

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Lärande

Pedagogik

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

DOI

10.1080/03043797.2017.1404010

Mer information

Skapat

2018-02-12