The reflective diary - A tool for probing and promoting student learning
Paper i proceeding, 2016

Författare

Patric Wallin

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)

Tom Adawi

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)

Julie Gold

Chalmers, Fysik, Biologisk fysik

CDIO conference
, ,

Ämneskategorier

Didaktik

Mer information

Skapat

2018-03-01