Electrochemical estimation and control for lithium-ion battery health-aware fast charging
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Changfu Zou

Elektroteknik, System- och reglerteknik, Reglerteknik

Xiaosong Hu

Unknown organization

Zhongbao Wei

Unknown organization

Torsten Wik

Elektroteknik, System- och reglerteknik, Reglerteknik

Bo Egardt

Elektroteknik, System- och reglerteknik, Reglerteknik

IEEE Transactions on Industrial Electronics

0278-0046 (ISSN)

Vol. 65

Ämneskategorier

Robotteknik och automation

Reglerteknik

Annan elektroteknik och elektronik

DOI

10.1109/TIE.2017.2772154