Investigation of the effects of thermal treatment on the leachability of Zn and Mn from discarded alkaline and Zn-C batteries
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

alkaline batteries, recycling, recovery

Författare

Martina Petranikova

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material

Burcak Ebin

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material

Sofia Mikhailova

Britt-Marie Steenari

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material

Christian Ekberg

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material

Journal of Cleaner Production

0959-6526 (ISSN)

Vol. 170 1195-1205

Ämneskategorier

Tvärvetenskapliga studier

Interaktionsteknik

Miljövetenskap

DOI

10.1016/j.jclepro.2017.09.238

Mer information

Senast uppdaterat

2021-03-10