Cellulose nanofibrils and amphiphilic copolymer based bio-composites
Paper i proceeding, 2018

Författare

Abhijit Venkatesh

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Konstruktionsmaterial

Johannes Thunberg

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Konstruktionsmaterial

Tobias Moberg

Polymera material och kompositer

Maria Klingberg

Polymera material och kompositer

Lars Hammar

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Anna Peterson

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Christian Müller Group

Christian Müller

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Christian Müller Group

Antal Boldizar

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Konstruktionsmaterial

54-54

Nordic Polymer Days
Köpenhamn, Denmark,

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Textil-, gummi- och polymermaterial

Kompositmaterial och -teknik

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2018-05-31