Measurements and CFD Modeling of Temperatures in the Engine Compartment of a Hybrid Electric Vehicle
Paper i proceeding, 2017

Författare

Randi Franzke

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system

Robin Svensson

Organisation okänd

Torbjörn Thiringer

Elmaskiner och kraftelektronik

Emil Willesson

Organisation okänd

Emma Grunditz

Elmaskiner och kraftelektronik

2017 IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference (VPPC)
Belfort, France, France,

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Annan elektroteknik och elektronik

DOI

10.1109/VPPC.2017.8330946

Mer information

Skapat

2018-07-06