Handling multi-scale / multipartner information for biorefinery modelling, integration and sustainability assessment
Övrigt konferensbidrag, 2017

Författare

Stavros Papadokonstantakis

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Mathias Janssen

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Elin Svensson

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

10th World Congress of Chemical Engineering
Barcelona, Spain,

Förädling av inhemska förnybara råvaror till värdefulla bulk- och finkemikalier för en biobaserad samhällsekonomi: teknikutveckling, systemintegration och miljöeffekter (BioBuF)

Västra Götalandsregionen (RUN612-0806-13), 2013-11-01 -- 2018-10-31.

Formas (213-2013-78), 2013-06-17 -- 2018-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Kemiska processer

Bioprocessteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2022-06-03