Generic framework for assessment and extraction of envelopes for long combination vehicles
Paper i proceeding, 2018

Författare

Krishna Kashampur

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences, Vehicle Engineering and Autonomous Systems

Volvo Group

Bengt J H Jacobson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Manjurul Islam

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Niklas Fröjd

Volvo Group

Sogol Kharrazi

Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI)

15th International Symposium on Heavy Vehicle Transport Technology, HVTT15
Rotterdam, ,

Performance Based Standards for High Capacity Transports in Sweden

VINNOVA, 2013-10-14 -- 2016-12-31.

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-15