5G mmWave Downlink Vehicular Positioning
Paper i proceeding, 2018

Författare

Henk Wymeersch

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Nil Garcia

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Hyowon Kim

Hanyang University

Gonzalo Seco-Granados

Universitat Autonoma de Barcelona (UAB)

Sunwoo Kim

Hanyang University

Fuxi Wen

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Markus Fröhle

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

IEEE Global Communications Conference
Abu Dhabi, United Arab Emirates,

High precision positioning for cooperative ITS applications

Europeiska kommissionen (Horisont 2020), 2015-01-01 -- 2017-12-31.

COPPLAR CampusShuttle cooperative perception & planning platform

VINNOVA, 2016-01-01 -- 2018-12-31.

Fifth Generation Communication Automotive Research and innovation (5GCAR)

Europeiska kommissionen (Horisont 2020), 2017-06-01 -- 2019-05-31.

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Transport

Ämneskategorier

Kommunikationssystem

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-12