Using data analytics for purchasing and supply management problems
Övrigt konferensbidrag, 2019

big data

procurement

Författare

Riikka Kaipia

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Ala Pazirandeh Arvidsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Patrik Jonsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

the 28th IPSERA Conference
Milan, Italy,

Development of a Procurement Big Data software and method.

VINNOVA (2017-00977), 2017-01-01 -- 2019-01-01.

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Företagsekonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-28