Development of a Procurement Big Data software and method.
Forskningsprojekt, 2017 – 2019

Syfte och mål
Projektet syftar till att utveckla en metod och mjukvara för avancerad dataanalys inom inköp/upphandling. Projektet utnyttjar avancerad dataanalysmetoder, och så kallade big data-databaser. Metoden syftar att användas för att utveckla så kallad ´supply market intelligence, dvs metoder att samla in, underhålla och använda mångfaseterad kunskap från leverantörsmarknaden. Från ett forskningsteoretiskt perspektiv utvärderar vi hur man effektivt kan använda big data, ´predictive analytics, och avancerad datanalys inom områdena ´spend management´ och supply planning.


Förväntade effekter och resultat
Den utvecklade mjukvaran förväntas förbättra nuvarande best-practice inom inköp och förbättra effektiviteten i företags strategiska inköpsarbeten. Forskningen kommer generera litteraturreviews, ramverk och flera empiriska fallstudieanalyser om hur big data-användning och analyser kan skapa leverantörsintelligens, samt förutsättningar och hinder för att utveckla leverantörsintelligens med big-data, för olika typer av företag och försörjningskedjor.


Planerat upplägg och genomförande
För att utveckla och säkerställa effektiv och användbar mjukvara så kommer ett stort antal företagsfall väljas och studeras där förutsättningarna och möjligheterna med analyserna och mjukvaran utvärderas. Forskningsstudierna om användningsområden, förutsättningar och förväntade effekter kommer involvera intervjuer och fallstudier med involverade aktörer och företag med befintliga tillämpningar och framgångssituationer från liknande upplägg som redan är implementerade. Vi kommer också studera scenarier i företag utan tillämpningar idag.

Deltagare

Patrik Jonsson (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Riikka Kaipia

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Ala Pazirandeh Arvidsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Samarbetspartners

Northern LEAD

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2017-00977
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-05-07