DEVELOPING THE ANALYTICS CAPABILITY IN PURCHASING AND SUPPLY MANAGEMENT
Paper i proceeding, 2020

This study aims to explore how firms develop their analytics capability to leverage data in their purchasing and supply management (PSM) decisions.

analytics

Författare

Ala Pazirandeh Arvidsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Patrik Jonsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Riikka Kaipia

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Mikael Öhman

Aalto-Yliopisto

Nofoma Proceedings

Vol. 32

The NOFOMA2020 conference
Virtual, Reykjavik, Iceland,

Development of a Procurement Big Data software and method.

VINNOVA (2017-00977), 2017-01-01 -- 2019-01-01.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Annan maskinteknik

Företagsekonomi

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Transport

Produktion

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-22