Comparison of atmospheric gradients estimated from ground-based GNSS observations and microwave radiometry
Poster (konferens), 2019

microwave radiometry

GNSS

atmospheric gradients

water vapour

Författare

Gunnar Elgered

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Onsala rymdobservatorium

Peter Forkman

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Onsala rymdobservatorium

Tong Ning

Lantmäteriet

7th International Colloquium on Scientific and Fundamental Aspects of GNSS
Zürich, Switzerland,

Ämneskategorier

Meteorologi och atmosfärforskning

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Infrastruktur

Onsala rymdobservatorium

Mer information

Senast uppdaterat

2022-02-17