Comparison of atmospheric gradients estimated from ground-based GNSS observations and microwave radiometry
Poster (konferens), 2019

atmospheric gradients

water vapour

GNSS

microwave radiometry

Författare

Gunnar Elgered

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Onsala rymdobservatorium, Rymdgeodesi och geodynamik

Peter Forkman

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Onsala rymdobservatorium, Rymdgeodesi och geodynamik

Tong Ning

Lantmäteriet

7th International Colloquium on Scientific and Fundamental Aspects of GNSS
Zürich, Switzerland,

Ämneskategorier

Meteorologi och atmosfärforskning

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Infrastruktur

Onsala rymdobservatorium

Mer information

Skapat

2019-10-11