Safe estimation of tyre normal forces on multi-axle vehicles
Patentansökan, 2019

The topic is on how to estimate a vehicles tyre normalö forces for multi axle vehicles

Uppfinnare

Mats Jonasson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Bengt J H Jacobson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Leo Laine

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper

Volvo Technology

PCT/EP2019/078823

Ämneskategorier

Annan kemiteknik

Farkostteknik

Robotteknik och automation

Mer information

Senast uppdaterat

2022-06-20