Supplementary material to the paper: “A customised Finn dinghy rudder for optimal Olympic performance”
Övrigt - Supplementary material, 2019

Upphovsman

Michael Stadler

Student vid Chalmers

Brina Blinzler

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material- och beräkningsmekanik

Adam Persson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Christian Finnsgård

SSPA Sweden AB

Logistik och transport

Max Salminen

Svenska seglarförbundet

Martin Fagerström

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material- och beräkningsmekanik

Styrkeområden

Transport

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Senast uppdaterat

2022-05-20