Finite-Blocklength Approximations for Noncoherent Rayleigh Block-Fading Channels
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2019

Several emerging wireless communication services and applications have stringent latency requirements, necessitating the transmission of short packets. To obtain performance benchmarks for short-packet wireless communications, it is crucial to study the maximum coding rate as a function of the blocklength, commonly called finite-blocklength analysis. A finiteblocklength analysis can be performed via nonasymptotic bounds or via refined asymptotic approximations. This paper reviews finite-blocklength approximations for the noncoherent Rayleigh block-fading channel. These approximations have negligible computational cost compared to the nonasymptotic bounds and are shown to be accurate for error probabilities as small as 10^-8 and SNRs down to 0 dB.

Författare

Alejandro Lancho Serrano

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Johan Östman

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Tobias Koch

Gonzalo Vazquez-Vilar

Asilomar Conference on Signals, Systems, and Computers
Pacific Grove, CA, USA,

Teori och praktik för optimal spektral effektivitet i trådlösa ad-hoc nät med strikta krav på latens och tillförlitlighet.

Vetenskapsrådet (VR), 2015-01-01 -- 2018-12-31.

SWIFT : short-packet wireless information theory

Vetenskapsrådet (VR), 2017-01-01 -- 2020-12-31.

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

Kommunikationssystem

Signalbehandling

Mer information

Skapat

2019-12-18