Computationally efficient autonomous overtaking on highways
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2019

Control systems

Autonomous vehicles

model predictive control

optimal control

motion planning

Författare

Johan Karlsson

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik, Mekatronik

Nikolce Murgovski

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik, Mekatronik

Jonas Sjöberg

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik, Mekatronik

IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems

1524-9050 (ISSN)

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Kommunikationssystem

Reglerteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2020-02-18