Investigation of Homogeneous Lean SI Combustion in High Load Operating Conditions
Paper i proceeding, 2020

Energy efficiency

Författare

Kristoffer Clasén

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Förbränning, Förbränningsmotorer och framdrivningssystem

Lucien Koopmans

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Förbränning

SAE Technical Papers

0148-7191 (ISSN)

2020-01-0959

SAE World Congress Experience 2020
Detroit, USA,

High efficient Particulate free Gasoline Engines (UPGRADE)

Europeiska kommissionen (Horisont 2020), 2016-10-01 -- 2019-09-30.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Farkostteknik

DOI

10.4271/2020-01-0959

Mer information

Skapat

2020-06-03