YOU NEED TO FOCUS TO VALIDATE
Paper i proceeding, 2020

design research

research methodologies and methods

evaluation

Författare

Ola Isaksson

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Claudia Eckert

Open University

Massimo Panarotto

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Johan Malmqvist

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Proceedings of the Design Society: DESIGN Conference

Vol. 1 31-40

Design 2020
Dubrovnik, Croatia,

Ämneskategorier

Maskinteknik

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Produktion

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

DOI

10.1017/dsd.2020.116

Mer information

Skapat

2020-07-04