Numerical Frameworks for Laser-Induced Cavitation: Is Interface Supersaturation a Plausible Primary Nucleation Mechanism?
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2020

Författare

Niklas Hidman

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Gaetano Sardina

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Dario Maggiolo

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Henrik Ström

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Srdjan Sasic

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Crystal Growth & Design

1528-7483 (ISSN) 1528-7505 (eISSN)

Vol. 20 11 7276-7290

Förstå och modellera turbulens skapad av bubblor

Vetenskapsrådet (VR), 2018-01-01 -- 2021-12-31.

Ämneskategorier

Materialkemi

Organisk kemi

Den kondenserade materiens fysik

DOI

10.1021/acs.cgd.0c00942

Mer information

Senast uppdaterat

2020-11-26