Multitrailer Vehicle Simulation: Generation and Integration of Differential Equations
Övrigt - Programkod, 2020

This code generates differential equations describing the dynamic motion of a multitrailer vehicle, for simulation, optimization, and optimal control purposes.

A user has options to create a model including:
- any number of vehicle units;
- any number of axles in each vehicle unit;
- a single-track vehicle or a two-track vehicle;
- linear or nonlinear tyre models;
- inclusion of lateral load transfer;
- inclusion of combined slip tyre model;
- inclusion of the force caused by the road grade, and air and rolling resistance forces.

The code was generated using MATLAB R2019b, and works in this or higher versions of MATLAB.
The code is exprimentally validated (the related paper doi: 10.1109/ACCESS.2020.3037035).

simulation

multitrailer vehicle

optimal control

differential equations

optimization

Upphovsman

Toheed Ghandriz

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Distribuerad framdrivning mellan enheter i en lång fordonskombination

Energimyndigheten (41037-1), 2015-10-01 -- 2019-12-31.

VINNOVA, 2015-10-01 -- 2019-12-31.

Användning av i-dolly för lokal distribution av container trailers till logistikterminaler från en torr-hamn

VINNOVA (2017-03036), 2017-09-01 -- 2020-08-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Farkostteknik

Reglerteknik

Matematisk analys

DOI

10.5281/zenodo.4248263

Relaterade dataset

ToheedGh/Multitrailer-Vehicle-Simulation: Generation and Integration of Differential Equations [dataset]

URI: https://zenodo.org/badge/latestdoi/286326444 DOI: 10.5281/zenodo.4248263

Mer information

Senast uppdaterat

2021-10-11