Distribuerad framdrivning mellan enheter i en lång fordonskombination
Forskningsprojekt, 2015 – 2019

Projektet syftar till att studera distribuerad framdrivning i långa tunga fordonskombinationer för att uppnå lägre bränsleförbrukning och samtidigt få bättre start- och backtagningsförmåga.

Konceptet går ut på att återvinna rörelseenergi vid bromsning och nedförsbackar för att sedan återanvända denna vid start och uppförskörning. Både hydrauliska och elektriska lösningar kommer att studeras.

Deltagare

Bengt J H Jacobson (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Toheed Ghandriz

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Manjurul Islam

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Leo Laine

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Samarbetspartners

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 41037-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2019

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

ReVeRe (Research Vehicle Resource)

Infrastruktur

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-12-07