Predictive Energy and Motion Management for Multitrailer Heavy-Duty Vehicles
Patentansökan, 2020

The patent is about combined predictive and optimal energy and motion management of multitrailer heavy-duty vehicles.

Predictive motion control

Multitrailer vehicles

Predictive energy management

Uppfinnare

Toheed Ghandriz

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Bengt J H Jacobson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Peter Nilsson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Volvo Group

Leo Laine

Volvo Group

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper

VOLVO TRUCK CORPORATION

PCT/EP2020/082707

Distribuerad framdrivning mellan enheter i en lång fordonskombination

Energimyndigheten (41037-1), 2015-10-01 -- 2019-12-31.

VINNOVA, 2015-10-01 -- 2019-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Farkostteknik

Energisystem

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Senast uppdaterat

2022-06-23