Methods for Reducing Highspeed Off-Tracking in Multitrailer Heavy-Duty Vehicles
Patentansökan, 2020

The patent proposes different methods for reducing high-speed off-tracking in multitrailer heavy-duty vehicles.

High-speed off-tracking

Multitrailer vehicles

Uppfinnare

Toheed Ghandriz

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Bengt J H Jacobson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Peter Nilsson

Volvo Group

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Leo Laine

Volvo Group

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper

VOLVO TRUCK CORPORATION

PCT/EP2020/082708

Distribuerad framdrivning mellan enheter i en lång fordonskombination

Energimyndigheten, 2015-10-01 -- 2019-12-31.

VINNOVA, 2015-10-01 -- 2019-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Energi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Farkostteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2021-03-15