Aeroacoustics research in Europe: The CEAS-ASC report on 2018 highlights (Eds: D. Gely, G. J. Bennett): 8.1. Vehicle cabin noise
Rapport, 2019

Författare

Huadong Yao

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Lars Davidson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

psyko-akustik-analys av strömningsinducerat vindbrus i fordon

Chalmers, 2019-01-01 -- 2019-12-31.

Prediktering av extern flödesakustiks påverkan på hyttbuller

VINNOVA (2014-01386), 2014-12-01 -- 2018-12-31.

Styrkeområden

Transport

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

DOI

10.1016/j.jsv.2019.114950

Utgivare

Journal of Sound and Vibration

Mer information

Senast uppdaterat

2021-09-07