Non-Zonal Detached Eddy Simulation coupled with a steady RANS solver in the wall region
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2019

hybrid LES-RANS

DES

dual mesh

Författare

Lars Davidson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Vol. 120 43-48

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2021-04-18