Introduction of the VIVA+ Vulnerable Road User Models
Övrigt konferensbidrag, 2021

Project VIRTUAL
Open access virtual testing protocols for enhanced road user safety using Human Body Models

Författare

Corina Klug

Technische Universität Graz

Johan Iraeus

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Jobin John

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Erik Svenning

Dynamore Nordic AB

Matej Kranjec

Univerza V Ljubljani

Mats Svensson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Christoph Leo

Technische Universität Graz

Alexander Schubert

Technische Universität Graz

Astrid Linder

Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Carhs conference on Human Modeling and Simulation in Automotive Engineering, 20.11.2021
online, Germany,

Open Access Virtual Testing Protocols for Enhanced Road User Safety (VIRTUAL)

Europeiska kommissionen (EU) (EC/H2020/768960), 2018-06-01 -- 2022-05-31.

Styrkeområden

Transport

Hälsa och teknik

Ämneskategorier

Infrastrukturteknik

Interaktionsteknik

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Mer information

Senast uppdaterat

2022-06-28