Johan Iraeus

Forskare vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet, Personskadeprevention

Johan forskar inom biomekanik med inriktning att förhindra/mildra skador i fordonskollisioner. Forskningen bedrivs främst genom datorsimuleringar med fordons och humanmodeller, men också genom databasstudier. Ett specialområde är populationsbaserade simuleringar, dvs hur en förändring påverkar hela befolkningen. Målsättningen är att kunna förutsäga effekten nya skyddssystem i termer av sparade liv/minskat lidande innan systemt är lanserat på marknaden. Johan disputerade 2015 och innan dess arbetade han över tio år med datorbaserad utveckling av bilar, främst krockegenskaper.

Källa: chalmers.se

Visar 9 publikationer

2019

Detailed subject-specific FE rib modeling for fracture prediction

Johan Iraeus, linus lundin, simon storm et al
Traffic Injury Prevention
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Implementation and Calibration of Active Reflexive Cervical Muscles on Female Head-Neck Model

I Putu Alit Putra, Johan Iraeus, Robert Thomson et al
Poster (konferens)
2019

Comparison of control strategies for the cervical muscles of an average female head-neck finite element model

I Putu Alit Putra, Johan Iraeus, Robert Thomson et al
Traffic Injury Prevention
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Development and Validation of a Generic Finite Element Ribcage to be used for Strain-based Fracture Prediction

Johan Iraeus, Bengt Pipkorn
2019 IRCOBI Conference Proceedings - International Research Council on the Biomechanics of Injury (S1-5), p. 193-210
Paper i proceeding
2018

Kinematic assessment of subject personification of human body models (THUMS)

Ana Piqueras-Lorente, Johan Iraeus, A. Lorente et al
Conference proceedings International Research Council on the Biomechanics of Injury, IRCOBI. Vol. 2018-September, p. 191-206
Paper i proceeding
2018

Implementation and Calibration of the LS-DYNA PID Controller for Female Cervical Muscles

I Putu Alit Putra, Johan Iraeus, Robert Thomson
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
2016

Towards omni-directional active human body models

Karin Brolin, Jóna Marin Olafsdottir, Johan Iraeus et al
6th International Symposium on Human Modeling and Simulation in Automotive Engineering, Heidelberg, GERMANY, October 20-21
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
2008

Mathematical Occupant Models in Side Impacts - A Validation Study with Particular Emphasis on the Torso and Shoulder and their Influence on Head and Neck Motion

Bengt Pipkorn, Peter Halldin, Lotta Jakobsson et al
International IRCOBI Conference on the Biomechanics of Impact, p. 99-114
Paper i proceeding

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 5 forskningsprojekt

2018–2022

Open Access Virtual Testing Protocols for Enhanced Road User Safety (VIRTUAL)

Mats Svensson Fordonssäkerhet
Johan Iraeus Fordonssäkerhet
Robert Thomson Fordonssäkerhet
I Putu Alit Putra Fordonssäkerhet
Astrid Linder Fordonssäkerhet
European Commission

2018–2021

Future Occupant Safety for Crashes in Cars (OSCCAR)

Johan Davidsson Fordonssäkerhet
András Bálint Fordonssäkerhet
Jason Fice Fordonssäkerhet
Johan Iraeus Fordonssäkerhet
Erik Eliasson Fordonssäkerhet
Hosein Naseri Dynamik
Europeiska kommissionen (Horisont 2020)

2017–2020

Passagerarsäkerhetsutvärdering i framtida bilar

Mats Svensson Fordonssäkerhet
Bengt Pipkorn Fordonssäkerhet
Anna-Lisa Osvalder Design and Human Factors
Lotta Jakobsson Fordonssäkerhet
Johan Iraeus Fordonssäkerhet
Karl-Johan Larsson Fordonssäkerhet
VINNOVA

2017–2019

Virtual Vehicle Safety Assessment Step 2: Open Source Human Body Models and Crash Testing (Viva II)

Mats Svensson Fordonssäkerhet
Robert Thomson Fordonssäkerhet
Johan Iraeus Fordonssäkerhet
I Putu Alit Putra Fordonssäkerhet
Astrid Linder Fordonssäkerhet
VINNOVA

2016–2018

Utveckling av implementerbara skadekriterier för ryggrad, bröst och huvud för humanmodeller

Mats Svensson Personskadeprevention
Johan Davidsson Personskadeprevention
Johan Iraeus Personskadeprevention
Karin Brolin Personskadeprevention
VINNOVA

Det kan finnas fler projekt där Johan Iraeus medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.