2021 Vehicle Dynamics seminar
Proceeding (redaktörskap), 2021

Redaktör

Bengt J H Jacobson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Lars Drugge

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Fredrik Bruzelius

Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI)

2021 Vehicle Dynamics seminar
Virtual (zoom meeting), ,

Styrkeområden

Transport

Infrastruktur

ReVeRe (Research Vehicle Resource)

Ämneskategorier

Farkostteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2022-05-03