2021 Vehicle Dynamics seminar
Proceeding (redaktörskap), 2021

The seminar is held annually. The full title of this year's seminar was "2021 Vehicle Dynamics seminar -- for Future Mobility ...and not only Lateral".

Vehicle dynamics

Redaktör

Bengt J H Jacobson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Lars Drugge

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Fredrik Bruzelius

Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI)

2021 Vehicle Dynamics seminar
Virtual (zoom meeting), ,

Styrkeområden

Transport

Infrastruktur

ReVeRe (Research Vehicle Resource)

Ämneskategorier

Farkostteknik

Utgivare

Swedish Vehicular Engineering Association (SVEA)

Mer information

Senast uppdaterat

2022-10-22