Can AI Abuse Personal Information in an EV Fast-Charging Market?
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2022

Electric vehicle

Fast-charging station

Reinforcement learning

Personalized dynamic pricing

Informationabuse

Författare

Sangjun Bae

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Sebastien Gros

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Balázs Adam Kulcsár

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems

1524-9050 (ISSN) 1558-0016 (eISSN)

Vol. 23 7 8759 -8769

ServiCe OPtimization of charging station for Electrified vehicles

Swedish Electromobility Centre, 2017-10-18 -- 2019-10-17.

Optimal energihantering för nätverk av elektrifierade bussar (OPNET)

Energimyndigheten (46365-1), 2018-10-01 -- 2021-12-31.

Real-Time Robust and AdaptIve Learning in ElecTric VEhicles (RITE)

Chalmers, 2020-01-01 -- 2021-12-31.

Chalmers AI-forskningscentrum (CHAIR), 2020-01-01 -- 2021-12-31.

TSIM: Simulering, analys och modellering av framtida effektiva trafiksystem

VINNOVA (2018-05003), 2019-09-01 -- 2023-09-01.

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Kommunikationssystem

Elektroteknik och elektronik

Reglerteknik

DOI

10.1109/TITS.2021.3086006

Mer information

Senast uppdaterat

2022-08-08