Optimal energihantering för nätverk av elektrifierade bussar (OPNET)
Forskningsprojekt , 2018 – 2021

Syftet med projektet är att utveckla nya metoder för energioptimering av flottor av hybridiserade och helelektrifierade fordon, och då i synnerhet kommersiella fordon som bussar. Detta ska ske genom att optimera styrningen av den elektriska drivlinan i varje fordon så energi- och kostnadseffektivt som möjligt och därmed få ett bättre utnyttjande av hela fordonsflottan och att störningar i kollektivtrafiken minskas.

Deltagare

Balázs Adam Kulcsár (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik, Reglerteknik

Sébastien Gros

Gästforskare vid Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik, Reglerteknik

Rémi Lacombe

Doktorand vid Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik, Reglerteknik

Nikolce Murgovski

Docent vid Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik, Mekatronik

Samarbetspartners

Swedish Electromobility Centre

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

2021

Traffic Reaction Model

Preprint
2021

Optimal Control of Electric Bus Lines

Licentiatavhandling

Mer information

Senast uppdaterat

2019-03-20