Optimal energihantering för nätverk av elektrifierade bussar (OPNET)
Forskningsprojekt, 2018 – 2022

Syftet med projektet är att utveckla nya metoder för energioptimering av flottor av hybridiserade och helelektrifierade fordon, och då i synnerhet kommersiella fordon som bussar. Detta ska ske genom att optimera styrningen av den elektriska drivlinan i varje fordon så energi- och kostnadseffektivt som möjligt och därmed få ett bättre utnyttjande av hela fordonsflottan och att störningar i kollektivtrafiken minskas.

Deltagare

Balázs Adam Kulcsár (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Sébastien Gros

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Rémi Lacombe

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Nikolce Murgovski

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Samarbetspartners

Swedish Electromobility Centre

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 46365-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-09-12