Power Efficiency and Linearity of Highly Integrated Transmitting Array Antennas
Paper i proceeding, 2021

Författare

Wan-Chun Liao

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Thomas Emanuelsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Rob Maaskant

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Artem Vilenskiy

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Thomas Eriksson

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Marianna Ivashina

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

15th European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2021


9788831299022 (ISBN)

2021 15th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP)
Dusseldorf, Germany,

Integrated Antenna Arrays

VINNOVA, 2016-01-01 -- 2021-12-31.

United Monolithic Semiconductors (UMS), 2016-01-01 -- 2023-12-29.

Saab, 2016-01-01 -- 2023-12-29.

Gapwaves AB, 2016-01-01 -- 2023-12-29.

Kongsberg kommune, 2016-01-01 -- 2023-12-29.

Ericsson AB, 2016-01-01 -- 2023-12-29.

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

Signalbehandling

DOI

10.23919/EuCAP51087.2021.9411075

ISBN

9788831299022

Mer information

Senast uppdaterat

2024-01-03