Detached Eddy Simulations: Analysis of a limit on the dissipation term for reducing spectral energy transfer at cut-off
Paper i proceeding, 2021

DES, LES

Författare

Lars Davidson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Christophe Friess

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

ETMM13: The 13th International ERCOFTAC symposium on engineering, turbulence, modelling

ETMM13: The 13th International ERCOFTAC symposium on engineering, turbulence, modelling
Rhodes, Greece,

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Senast uppdaterat

2021-11-17