Strategiskt forskningsprojekt på Chalmers inom hydro- och aerodynamik
Forskningsprojekt, 2019 – 2024

Chalmers institution för Mekanik och maritima vetenskaper (M2) har tillsammans med SSPA etablerat en strategisk samverkan med kunskapsutbyte och forskning inom CFD (computational fluid dynamics), EFD (experimental fluid dynamics) och FSI (fluid structure interaction). Chalmers M2 är speciellt starka inom CFD och strukturanalys, och SSPA med sin experimentella infrastruktur på EFD. Chalmers M2 och SSPA kommer genom denna strategiska samverkan mellan CFD och EFD skapa en viktig bas inom FSI med inom hydrodynamik  och aerodynamik genom provning, metodutveckling, samt utveckling av numerisk kod. Chalmers M2 har vindtunnlar som kan användas för aerodynamisk provning och SSPAs anläggningar kan användas för hydrodynamisk provning. Samverkan mellan forskarna och de metoder som utvecklas appliceras bl a på områden som marin förnyelsebar energi (vågenergi, flytande vindkraft, tidvattenkraft), segling (race sailing) och vindassisterad framdrivning av kommersiella fartyg.

Deltagare

Jonas Ringsberg (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Rickard Bensow

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Lars Davidson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Carl-Erik Janson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Lars Larsson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Fabian Tillig

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Huadong Yao

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Samarbetspartners

SSPA Sweden AB

Göteborg, Sweden

Finansiering

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Produktion

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Infrastruktur

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Chalmers strömningslaboratorium

Infrastruktur

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-10-08