WORKSHOP: When emotions are NOT outlawed: Using emotional scaffolding to enhance student learning
Paper i proceeding, 2021

Sustainability

Instructional strategies

Scaffolding

Emotions

Författare

Johanna Lönngren

Umeå universitet

Tom Adawi

Ingenjörsutbildningsvetenskap

Johan Holmén

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Proceedings - SEFI 49th Annual Conference: Blended Learning in Engineering Education: Challenging, Enlightening - and Lasting?

1556-1560
9782873520236 (ISBN)

SEFI 49th Annual Conference: Blended Learning in Engineering Education: Challenging, Enlightening - and Lasting?
Berlin, Virtual, Germany,

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-11