Learning to Extract Distributed Polarization Sensing Data from Noisy Jones Matrices
Paper i proceeding, 2024

We consider the problem of recovering spatially resolved polarization information from receiver Jones matrices. We introduce a physics-based learning approach, improving noise resilience compared to previous inverse scattering methods, while highlighting challenges related to model overparameterization.

Machine Learning

fiber-optic communications

Fiber Sensing

Författare

Mohammad Farsi

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Christian Häger

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Magnus Karlsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Erik Agrell

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

2024 Optical Fiber Communication Conference and Exhibition, OFC 2024 - Proceeding

21622701 (eISSN)


9781957171326 (ISBN)

Optical Fiber Communication Conference
San Diego California, ,

Frigöra full fiberoptisk kapacitet

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW 2018.0090), 2019-07-01 -- 2024-06-30.

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Kommunikationssystem

DOI

10.48550/arXiv.2401.09917

ISBN

9781957171326

Mer information

Senast uppdaterat

2024-06-12