Gain-scheduled bicycle balance controller based on system identification
Paper i proceeding, 2024

Författare

Yixiao Wang

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Fredrik Bruzelius

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Jonas Sjöberg

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Proceedings of the 16th International Symposium on Advanced Vehicle Control

16th International Symposium on Advanced Vehicle Control
Milan, , Italy,

Självkörande cyklar för mer realistisk urveckling och testning av system för cykelsäkerhet

VINNOVA (2020-05133), 2021-03-15 -- 2024-03-14.

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Reglerteknik

Mer information

Skapat

2024-07-11