The Behaviour of Organic Solvents Containing C5-BTBP and CyMe4-BTBP at Low Irradiation Doses
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Teodora Retegan

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Christian Ekberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Sofie Englu nd

Anna Fermvik

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Mark Foreman

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Gunnar Skarnemark

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Radiochim. Acta

Vol. 95(11) 95(11) 637-642

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-01-30