Extraction behaviour of nickel(II) using some of the BTBP-class ligands
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Christian Ekberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Isabelle Dubois

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Anna Fermvik

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Teodora Retegan Vollmer

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Gunnar Skarnemark

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

M.G.B. Drew

Mark Foreman

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Michael Hudson

Solvent Extraction and Ion Exchange

0736-6299 (ISSN) 1532-2262 (eISSN)

Vol. 25(11) 25(11) 603-617

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-27