Processing and properties of expanded starch materials
Paper i proceeding, 2007

foams

starch

expansion

Författare

Mia Sjöqvist

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik

Antal Boldizar

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Mikael Rigdahl

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Proc. Biofoams 2007, Capri, Italy

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07