Sorption Studies of Cobalt(II) on Colloidal Hematite Using Potentiometry and Radioactive Tracer Technique
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

M Gunnarsson

Anna-Maria Jakobsson

Institutionen för kärnkemi

Stefan Ekberg

Institutionen för kärnkemi

Yngve Albinsson

Institutionen för kärnkemi

Elisabet Ahlberg

Journal of Colloid and Interface Science 231

Vol. 231 326-336

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05