Characterization of α-Isosaccharinic Acid: pKa-determination
Artikel i övrig tidskrift, 2003

Författare

Stefan Ekberg

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Christian Ekberg

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Yngve Albinsson

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

, Mat. Res. Soc. Symp. Proc. 757

503-508

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05